Âm Trần thường 1 chế độ màu/ 3 chế độ màu: 4W-6W-9W-12W-15W-18W-24W Vuông – Trắng/Vàng

Danh mục: ,